FÅ HODET MED DEG – GÅ NED I VEKT!

Dag 4: Sammenheng mellom tanker, handling og din overvekt

I dagens episode snakker Hege om hvordan tankene våre faktisk påvirker de handlingene vi utfører og hvordan dette spiller inn i forhold til spising og overvekt.

Hege snakker også om hvordan vi bruker kognitivt arbeid med egne tanker og handlinger for å gjøre våre medlemmer Rå på gjennomføring

Her er 3 ting å ta med seg fra dagens video

Tanke er tanke

Har du noen gang tenkt over at tanker i utgangspunktet ikke har noen makt over deg i det hele tatt? Tanker er bare tanker. De betyr absolutt ingenting før du selv gir dem makt eller vekt. Med kognitiv trening så handler det om å bli god på å gi riktige tanker den vekten og makten vi ønsker slik at de kan gi oss en positiv påvirkning, fremfor den destruktive.

Når skjer det?

Det du sier til deg selv er ofte basert på et handlingsmønster og et tankemønster som er formet over lang tid. Er det slik at alle tanker om deg selv (særlig destruktive) er like aktuell i dag som for flere år siden? Er vi for ugrei med oss selv og putter oss selv i en dårlig posisjon ut av vane?

Sannheten

For å finne rota til problemet kan det være lurt å begynne å se på seg selv litt i fugleperspektiv. Hva gjør jeg og hvilke tanker har jeg i hodet mitt hver gang jeg blir de-motivert, spiser usunt, sprekker eller gjør andre destruktive ting. Når vi klarer å identifisere tankene våre, kan vi også lettere finne sammenhengen og ikke minst løsningen på hvordan vi skal tenke for å unngå den negative spiralen vi ofte finner oss i.

Til dag 5 ønsker vi å gi deg en utfordring!

Hva skal til?

Å prate negativt med seg selv har større makt over oss en det vi tror. Negative tanker har ingen makt over oss før vi gir dem makt, og det er dette vi jobber med i kognitiv trening.

Oppgaven til i morgen blir derfor å skrive ned hva du gjorde sist gang du saboterte for deg selv. Hva gjorde du? Hva sa du til deg selv?

Skriv ned noen ord om dette til i morgen.

Lykke til!