FÅ HODET MED DEG – GÅ NED I VEKT!

Dag 3: Finn din egen motivasjon!

I dagens episode snakker Hege om hvordan du kan, gjennom kognitiv trening, jobbe med egen motivasjon slik at du evner å «trekke deg selv opp» når du trenger det, og holde motivasjonen oppe selv når ting går litt trått.

Hege prater i dag om hvordan vi jobber med å finne og opprettholde denne motivasjonen for å gjøre våre medlemmer RÅ på gjennomføring.

Her er 3 ting å ta med seg fra dagens video

Skape gode rammer

Å bruke tankene sine på å bygge et godt miljø for gjennomføring er en nøkkel for å lykkes. Det handler om å skape en god grobunn for motivasjon, og da må man være bevisst på hva som skal til for at du blir motivert. Hvis du vet godt med deg selv at «dørstokkmila» er lang når du først har kommet inn døra fra jobb, ja, da må man jobbe konkret med hvordan man kan skape et mentalt miljø for at man likevel skal gjennomføre det man har satt seg som mål.

Hvordan prater du med deg selv?

Hvordan du prater med deg selv, særlig når motivasjonen er lav, har veldig mye å si for om du klarer å gjennomføre likevel. Dersom du bombarderer deg selv med negative tanker og unnskyldninger for hvorfor du ikke gjennomfører, er det også vanskelig å lykkes. Jobb derfor med de strategiene vi har pratet om tidligere for hvordan du selv skal reagere når de selvdestruktive tankene kommer snikende.

Hvorfor?

Et av de tingene WeightWellness er fundamenter på er hvorfor. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Uten å vite hvorfor vi gjør ting, kan vi heller ikke forvente å få spesielt gode resultater fra det. I tillegg fungerer vårt hvorfor som en motivasjon i de stundene vi kanskje føler oss litt ekstra svak. Å holde sitt hvorfor tett til brystet gjør til at du alltid har en liten engel på skuldra di som minner deg på hvorfor du startet dette og hvorfor du gjør det du gjør.

Til dag 4 ønsker vi å gi deg en utfordring!

Hva skal til?

Hva skal egentlig til for å lykkes? Hvorfor ønsker du å lykkes? Ikke minst, hvordan vil livet ditt se ut når du har lyktes?

Oppgaven til i morgen blir derfor å skrive ned hvordan du tror ditt liv vil se ut når du har lyktes med å nå målet.

Skriv ned noen ord om dette til i morgen 

Lykke til!